Amoklæsning

Creative Work
Author: 
Year: 
2001
Publisher: 
Language: 
Platform/Software: 
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Seven accomplices with different backgrounds, from academical to performative to critical, is granted the opportunity to go amok in Goetrians poetry collection Risperdalsonetterne (The Risperdal Sonnets). Their starting points are different: be associative, go philosophical, give into, trying to interpret. Video, print, quotations and pictures supplements each other in a mosaic where the seven voices comment upon the poems and direct them in connection to other interpretations and collections.

Description (in Danish): 

Syv deltagere med vidt forskellig faglig baggrund har fået chancen for at gå amok i Simon Grotrians seneste digtsamling, Risperdalsonetterne. De har hver især valgt en sonet at tage udgangspunkt i: undre sig over, give sig hen til, fare vild i, associere ud fra, fortolke, aktualisere, irriteres eller begejstres over. Videoer, udskrifter, citater, billeder og stills supplerer hinanden i en mosaik, hvor de syv stemmer kommenterer digtene og rækker ud efter andre værker og fortolkninger. Den grafiske præsentation bringer de enkelte stemmer i dialog. Sitets læser kan vælge sin egen rute gennem vildnisset: der er mulighed for at bevæge sig gennem hver enkelt læsning i den rækkefølge, den er blevet til i, eller man kan forfølge temaer og associationer og springe på kryds og tværs i tekstdiagrammet.

Pull Quotes: 

"Jeg tror, det er vigtigt, at man læser Simon Grotrian fra kl. 5-9 om morgenen. Jeg er sådan virkelig A - eller AA-menneske og har sådan to store stirrende øjne på det tidspunkt, og det, føler jeg, er meget rigtigt, når man læser Grotrian." -Lars Bukdahl "Der er steder, der kan tolkes på ufattelig mange måder, og det er det, der gør den så enormt irriterende, denne her digtsamling." -Søren E. Jensen "Jeg er jo dybt fordomsfuld, jeg har jo for eksempel den fordom, at noget skal have en mening." -Kitte Wagner

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Sissel Hegvik